Oppmåling

Tuesday, September 24, 2019

Masseberegninger

Oppmåling

Vi gjør oppmåling av arealer og masser på bygg.

Dette gjøres stort sett for malermestere i området.  Når de skal gi anbud på maling, tapetsering og sparkling av bygg og blokker gjør vi oppmåling av arealene.

Vi får byggtegningene og spesifikasjonene fra utbygger og benytter programmet GEOMETRA for å analysere tegningene.

 

 

Byggets tegninger (PDF-format) tas inn i programmet og beregning av massene gjøres ut fra tegningene.

Rom for rom, etasje for etasje.

Et krevende nøyaktighetsarbed som tar tid.

 

Programmet leveres fra www.trimax.no