Masseberegninger

Masseberegninger

Oppmåling

Vi gjør oppmåling av arealer og masser på bygg.

Dette gjøres stort sett for malermestere i området.  Når de skal gi anbud på maling, tapetsering og sparkling av bygg og blokker gjør vi oppmåling av arealene.

Vi får byggtegningene og spesifikasjonene fra utbygger og benytter programmet GEOMETRA for å analysere tegningene.

 

 

Byggets tegninger (PDF-format) tas inn i programmet og beregning av massene gjøres ut fra tegningene.

Rom for rom, etasje for etasje.

Et krevende nøyaktighetsarbed som tar tid.

 

Programmet leveres fra www.trimax.no 

 

 

GEOMETRA

Vi har tatt i bruk siste versjon av programvaren GEOMETRA.

Denne benyttes i forbindelse med oppmålingstjenester for byggebransjen.  Vi får byggetegninger fra arkitekter og utbyggere.  Disse tas inn i programmet og vi får beregnet masser ( arealer, lengder mengder +++)

Om Geometra

 

Byggebransjen er en grunnpilar i vårt moderne samfunn og i vår økonomi. Det er byggefirmaer og bygge personell som sørger for at våre boliger og offentlige bygninger blir bygget. Hvis det ikke er nok boliger og kontorlokaler til befolkningen, risikerer vi høyrere boligpriser.

Derfor ønsker Geometra å bidra med et verktøy som gjør det lettere for byggebransjen. Dette verktøyet er Geometra.
Geometra er under kontinuerlig utviliing. Vi strekker oss for å utforske nye idder for å forenkle og forbedre Geometra, både funksjonalitet og brukervennlighet.

Vi er opptatt av vårt produkt og vår service. Vi vet at Geometra gjør en forskjell. Det er derfor vi ivrig kontinuerlig fortsette å utvikle våre verktøy, vår tillit blant våre kunder og vår måte å arbeide på. Målet er å gi gode digitale verktøy til byggeindustrien.

Vårt mål med Geometra er å gjøre det så enkelt som mulig, men å forenkle selve oppgaven som skal gjøres. Vi må fortsette å bygge avanserte design, og for dette trenger vi verktøy som hjelper oss til å gjøre det på en enklere måte.

Vi tror at Geometra kan bidra til en endring i måten dagens bygningsindustri arbeider. Vi tror at Geometra kan bidra til å øke tempoet og kvaliteten ved å gi gründere en bedre posisjon til å arbeide fra. Vi tror også at Geometra bidrar til å gjøre prosjekter enklere og klarere strukturer, uten å ofre sikkerheten for enten bygging eller personell. Vi gjøre byggeprosessen enklere og tryggere på samme tid.

Geometra er i våre øyne et verktøy som bidrar til å få til en endring i hvordan man arbeider i byggebransjen i dag. Vi tror vi har gjort masseberegningsarbeidet litt mer moro.
Ved å utforme programmet for å være enkel og brukervennlig, med en lav læringskurve , og gode enkle funksjoner, kan vi bygge bro over gapet mellom en snekker hammer og en datamaskin som bruker en sky - basert løsning.

Velkommen om bord du også!

Fredrik Sjöbeck
Grunnlegger og hoveddesigner for Geometra